top of page
zene a jovoert logo

Zene a Jövőért Közhasznú Alapítvány :

1. Az Alapítvány neve: „Zene a jövőért” Közhasznú Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye: 7632 Pécs, Nagy Imre u. 116.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett

tevékenysége

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

- Zeneműveknek a társadalom széles rétegeivel történő megismertetése.

- Elsősorban kisebbségi népcsoportokhoz tartozó előadóművészek fellépési,

megjelenési lehetőségeinek előmozdítása, valamint hátrányos helyzetű művészek

érvényesülésének elősegítése. Az Alapítvány, tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: (Az Alapítvány a tevékenységei folytatása során felhasználja a támogatásokat, adományokat. A tevékenységeket nonprofit jelleggel folytatja, azok ellátásával nyereség elérésére nem törekszik.) Kulturális rendezvények, komoly és könnyűzenei koncertek, hangversenyek, művészeti találkozók szervezése, lebonyolítása, amelynek során az alapítvány nyereség elérésére nem törekszik. Kisebbségben élő, elsősorban roma származású művészek érvényesülésének segítése. Különböző nemzetiségű zenészekből álló zenekar létrehozása érdekében szervezési tevékenység. Tehetséges fiatal művészek felkutatása és felkarolása, képzése, oktatása, számukra kurzusok és fellépési lehetőségek szervezése bel- és külföldön egyaránt. Az oktatók szakmai továbbképzésének támogatása. Az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök (pl. hangszerek) beszerzése. Művészeti iskolák, intézmények számára külföldi tanulmányutak, szakmai találkozók, koncertek, bel- és külföldi fellépések szervezése, nemzetközi partnerkapcsolataik támogatása. Hátrányos helyzetű térségekben élő magyar művészek támogatása, nemzetközi színtérre való kilépésének segítése. Kapcsolattartás és együttműködés hasonló célok megvalósításának érdekében alapított szervezetekkel. Szakmai és anyagi segítségnyújtás művészeti alkotások, valamint előadások kép- és hanganyagainak rögzítéséhez és ezen művek kiadásához. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését

követõen az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú

tevékenységeket végzi:

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- Kulturális tevékenység,

- Kulturális örökség megóvása,

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

- Tudományos tevékenység, kutatás

bottom of page